Кірей Катерина Олександрівна


Посада:
доцент кафедри інженерії програмного забезпечення, канд. пед. наук


 • Освіта та професійний шлях
  Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут у 1997 р. за спеціальністю вчитель фізики і математики.  В 2008 р. закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

  Науково-педагогічна діяльність у ЗВО з 2002 року. З 2015 по теперішній час доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.

  З 2012 по 2020 роки працювала за сумісництвом молодшим науковим співробітником Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України.

 • Наукова діяльність
  2008 р. – захист кандидатської дисертації «Формування професійних знань майбутніх фахівців економічного профілю засобами мультимедіа» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

  2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних систем і технологій

 • Наукові інтереси:
  програмування на С++, постреляційні бази даних,  вдосконалення професійної підготовки ІТ-фахівців у ВЗО, дослідження та впровадження новітніх методів викладання фахових дисциплін.

 Контактна інформація:
Електронна адреса: kateryna.kirey@chmnu.edu.ua


Наукові публікації
Google Scholar
ORCID