Про кафедру

Кафедру інженерії програмного забезпечення було створено у 2016 році у результаті реорганізації кафедри інтелектуальних інформаційних систем (історія якої у свою чергу бере початок у 2003 році) шляхом її поділу на дві випускаючі кафедри. Завідувач кафедри д.т.н., професор Фісун Микола Тихонович.

Акредитація освітньої програми

У 2019 році кафедра пройшла акредитацію освітньої програми за спеціальністю 121 «інженерія програмного забезпечення» першого рівня вищої освіти

Додаткова інформація

Кафедра ІПЗ приймає активну участь в університетському житті, студенти мають можливість закріпити набуті під час навчального процесу знання при проходженні практик

Матеріально-технічне забезпечення

Для здійснення підготовки висококваліфікованих фахівців та реалізації навчально-дослідних програм, факультет КН забезпечено сучасною комп’ютерної технікою та обладнанням