Кожен розробник знає, що для правильного функціонування інформаційної системи потрібні не тільки файли з кодом, але і бази даних — організовані структури, призначена для зберігання, зміни і обробки взаємозалежної інформації, переважно великих обсягів. Для взаємодії з базами даних використовуються системи управління базами даних (СКБД).

Протягом навчання наші студенти вивчають мову структурованих запитів SQL, що є стандартом взаємодії із реляційними базами даних та знайомляться із файловими СКБД SQLite та MS Access.

У сучасних мережевих інформаційних системах для роботи із загальною базою даних використовують архітектуру «клієнт-сервер». При цьому в мережі розміщують сервер баз даних, який бере на себе основне навантаження по обробці даних. Даний підхід використовується у багатокористувацьких та високонавантажених системах.

Студенти інженерії програмного забезпечення працюють із такими клієнт серверними СКБД, як MySQL (що є найпопулярнішою для реалізації задач web-програмування) та SQL Server, яка найчастіше використовується в ERP-системах.