На кафедрі інженерії програмного забезпечення працюють висококваліфіковані кадри, більше половини з яких доктори та кандидати технічних наук. Частина викладачів суміщує викладацьку роботу із розробкою програмного забезпечення у бюджетних та комерційних організаціях, що дає змогу ділитися зі студентами практичними навичками розробки ПЗ. Також викладачі кафедри ведуть практичну роботу, приймаючи участь у грантах на державних наукових темах.

Усі ці фактори ведуть до постійного самовдосконалення та оволодіння сучасними технологіями розробки програмного забезпечення.