Коваленко Ігор Іванович


Посада:
професор, доктор технічних наук.


  • 1980–2002 рр – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Займав посади завідуючого відділом проблемної науково-дослідної лабораторії, директора КБ інформаційних систем, директора Центру інтегрованих комп’ютерних виробництв, заст. директора з наукової роботи Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» при НТУУ «КПІ».
  • 2003–2010 рр. – Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, завідуючий кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем.
  • 2011–2012 рр. – Чорноморський державний університет імені Петра Могили, професор кафедри інформаційних інтелектуальних систем.
  • 2012–2017 рр. – Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова, професор кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем.
  • 2017– по теперішній час – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, завідувач кафедри інформаційних інтелектуальних систем.

Контактна інформація:
 Електронна адреса: ihor.kovalenko@chmnu.edu.ua
 Scopus
 ORCID
 Google Scholar