Дворецький Михайло Леонідович


Посада:
Канд. техн. наук, старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення.


  • З вересня 2016 року працює на посаді старшого викладача кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету імені Петра Могили.
  • Працюючи на посаді провідного інженера-програміста, виконує апробацію та впровадження результатів наукових досліджень в області інформаційних систем складського та бухгалтерського обліку, систем керування базами даних, ETL-систем та Web-програмування.

Наукові публікації
 Scopus
ORCID
 Google Scholar


Контактна інформація:
 Електронна адреса: mykhaylo.dvoretskyy@chmnu.edu.ua
Електронна адреса: m.dvoretskiy@gmail.com