Кафедра ІПЗ приймає активну участь в університетському житті, на базі кафедри працюють студентські гуртки за наступними напрямками:

  • Клуб любителів алгоритмів – гурток для студентів, які захоплюються алгоритмами та планують приймати участь у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах з програмування. Керівник – старший викладач, Боровльова С.Ю.
  • Open Source Community – гурток для бажаючих внести вклад у розвиток проектів із відкритим вихідним кодом, дізнатися, як структуровані проекти із відкритим кодом, вивчити стандарти та стратегію участі та управління проектами із відкритим кодом. Керівник – старший викладач, Нездолій Ю.О.

Студенти мають можливість закріпити набуті під час навчального процесу знання при проходженні практик, передбачених освітньою програмою, зокрема:

  • Проектно-технологічної практики, метою якої є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації і засобами праці у галузі програмної інженерії, формування у них на базі отриманих компетенцій умінь та навичок для прийняття самостійних рішень;
  • Виробнича практика, що передбачає набуття навичок, необхідних у подальшій професії під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, оцінку набутих під час навчання знань та творче їх застосування в практичній діяльності;
  • Переддипломна практика, під час проходження якої студенти набувають навички з реалізації та підтримки життєвого циклу програмних систем, контролю за ходом реалізації програмних проектів та оцінки їх ефективності.

Кафедра інженерії програмного забезпечення активно співпрацює із багатьма організаціями, що зацікавлені у кваліфікованих спеціалістах в області розробки програмного забезпечення, серед яких Postidustria, GlobalLogic, CoreTeka, ADSgroup, TemplateMonster, GeeksForLess Inc., Camo IT, IntroLab Systems, Niko Technologies OU, MobiDev, Brightech IT Company, The FintechLab, UTD та ін.


Навчання здійснюється на професійному ліцензійному програмному забезпеченні. В університеті є вільний доступ до мережі Internet та внутрішньої університетської мережі, в якій кожному студенту виділено власний аккаунт.