У 2019 році кафедра пройшла акредитацію освітньої програми за спеціальністю 121 «інженерія програмного забезпечення» першого рівня вищої освіти